Links en adressen


Landelijke Cliëntenraad
Bezuidenhoutseweg 60

2594 AW Den Haag
Tel: (070) 349 97 90                   
e-mail: info@lcr-suwi.nl

 

 

LEDEN LANDELIJKE CLIËNTENRAAD

CNV

VCP

Ieder(in)

KBO-PCOB - samen sterker voor senioren

FNV

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid

LOM:

- SMN

- IOT

Cliëntenraden G4

Cliëntenraad Participatiewet Utrecht 

Cliëntenraad Werk & Inkomen Rotterdam
Cliëntenraad Sociaal Domein Den Haag

Cliëntenraad DWI Amsterdam

CC SVB

Cliëntenraden UWV

MobilityORGANISATIES CLIËNTEN SOCIALE ZEKERHEID (overig)

Bijstandsbond

Samen voor de klant

Arme Kant van Zuid Holland

Initiatiefgroep GGZ/WMO Drenthe

ONDERSTEUNINGSORGANISATIES
CLIP/ Stimulansz

Arcon

ADVIESORGANEN
Sociaal Economische Raad
Stichting van de Arbeid
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

OVERIG

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
UWV
SVB
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Divosa

Blik op Werk

Beschut aan de bak

Regelhulp

Werk.nl

Schizofrenie.nl
MEE
Digivaardigdigiveilig
Meerkosten.nl

SSZ Advocaten
Deze website is een initiatief van de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad.
Hierop is te lezen welke regelingen er bestaan om meerkosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen te compenseren.

 Laatst gewijzigd op 07 augustus 2018 10:57:47
Contact
Landelijke Cliëntenraad
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
070 349 97 90
info@lcr-suwi.nl
Cliëntenraad aanmelden?
Komt uw cliëntenraad niet voor in het overzicht met alle cliëntenraden in Nederland? Klik hier om uw raad aan te melden.
Wijzigingen? Neem dan contact op met de Landelijke Cliëntenraad.