Blog Amma Asante: bijna te laat

bijna-te-laat-shutterstock_1227105175Om fraude met sociale voorzieningen op te sporen heeft de Nederlandse overheid tot begin van dit jaar gebruik gemaakt van grootschalige data-analyses aan de hand van SyRi. Inmiddels onderneemt de overheid een nieuwe poging die veel verder gaat. De overheid blijft wetgeving ontwikkelen die op wantrouwen gestoeld is. In 1940 presenteerde Jan Koopmans het pamflet ‘Bijna te laat’ om te waarschuwen voor jodenvervolging. Ik geloof dat de meeste mensen fel tegenstander zijn van ongelijkheid, racisme, discriminatie, antisemitisme enzovoorts. We moeten ze soms alleen informeren en bewust maken door een krachtig tegengeluid te laten horen. 


Lees verder

Leernetwerken voor cliëntenraden over schuldhulpverlening

schulden-shutterstock_696061069Op 19 november (vol) en 14 december (vol) tussen 09:30 en 12:00 uur organiseert de Landelijke Cliëntenraad samen met Schouders Eronder twee online leernetwerk bijeenkomsten over schuldhulpverlening. De groepen zijn klein, waardoor er meer dan voldoende tijd is om van en met elkaar te leren en elkaars vragen te bespreken. 

Iedere bijeenkomst heeft een eigen thema. De eerste gaat over 'jongeren en schulden'. De tweede over 'Hoe versterk je je rol als cliëntenraad?'.

Deelname is gratis.Lees verder

Meer oog voor kwetsbare, arme ouderen

oudere-shutterstock_552240556Maar liefst een derde van de Nederlandse ouderen heeft geen spaargeld of eigen vermogen. Een deel van hen leeft onder het sociaal minimum. Ouderen die een tijd in het buitenland hebben gewoond hebben vaak een onvolledige AOW en dus een laag inkomen. Deze groep kampt ook nog eens met onvermijdelijke kosten door hogere uitgaven voor hun zorg, energie, woning, boodschappen en eigen bijdragen. 


Voor de LCR is de maat vol. In een brief aan staatssecretaris Van ’t Wout van SZW doet de LCR verschillende voorstellen om de situatie te verbeteren.


Lees verder

Geef bedrijfsarts niet laatste woord over inzetbaarheid werknemer

Ziektewet_SHS_452736478Als het advies van de bedrijfsarts voortaan leidend is bij de beoordeling van de belastbaarheid van een werknemer, dan kan dit zeer negatieve gevolgen hebben voor het re-integratieproces. Dat stelt de LCR bij de plannen van minister Koolmees van SZW om de WIA en de Ziektewet te wijzigen. De minister wil zo onzekerheid wegnemen bij werkgevers omdat nu niet altijd het advies van de bedrijfsarts wordt gevolgd. 

Hiermee wordt wel de rekening aan werknemers gepresenteerd en dit kan ertoe leiden dat zij of een lagere uitkering ontvangen of geen uitkering. In het laatste geval komen ze ook niet in aanmerking voor hulp bij re-integratie. De Tweede Kamer is met de behandeling van het wetsontwerp begonnen en houdt vandaag, op 9 november 2020, een hoorzitting over dit onderwerp.


Lees verder

Armoedecoalitie: kies voor bestaanszekerheid

armoede-en-schulden-shutterstock_1448000657De Landelijke Armoedecoalitie waarvan ook de LCR deel uitmaakt, heeft op de internationale armoededag van 17 oktober politici in een pamflet opgeroepen om het verschil te maken en (financiële) bestaanszekerheid voor iedereen te realiseren. 


Dat kan door: de uitkering èn het minimumloon te verhogen, de armoedeval tegen te gaan (werk moet lonen), meer baanzekerheid te realiseren en een integrale aanpak van armoede te realiseren, gericht op preventie en empowerment. De coalitie wijst op de nadelige effecten van de coronacrisis. Mensen die toch al kwetsbaar zijn dreigen helemaal door het ijs te zakken. 
Lees verder

Helaas... het LCR congres van december gaat niet door
congreslcrlogoWe hebben helaas moeten besluiten om het LCR congres van 14 december alsnog te annuleren. Uiteraard hadden wij liever ook alles laten doorgaan, maar het is niet verantwoord in deze coronacrisis. Ook als eventueel in december de maatregelen worden versoepeld, willen we het risico niet lopen. Voor volgend jaar zijn we aan het onderzoeken of we het congres of een andere bijeenkomst anders gaan inrichten. We houden jullie op de hoogte. Blijf veilig!

Top 3 meest gelezen nieuwsberichten:

     
Kijk 'Solidariteit in de praktijk' van 8 oktober terug

Kijk 'Nieuwe solidariteit' terug
Uitzending 1 oktober 2020

Online praatprogramma De nieuwe solidariteit

Op 15 oktober 2020
Met interessante sprekers!

PRAAT MEE!

Bereikbaarheid LCR tijdens coronacrisis

Alle medewerkers werken vanuit huis en zijn via mail (soms wawt beperkter) bereikbaar.