Amma Asante in Sprank: 'Sociaal domein is toe aan ander mensbeeld'

sprank-201908-cover

'Ons hele sociale systeem is gericht op fraudebestrijding en het principe van "voor wat hoort wat". Natuurlijk zijn er calculerende burgers, maar uit onderzoek blijkt dat 95 procent van de cliënten van gemeenten van goede wil is. En die overgrote meerderheid wordt niet gezien en niet gehoord. Ik wil het omdraaien en uitgaan van vertrouwen, van het goede in de mensen en hun talenten. Dan zul je zien dat ze opbloeien.'


Dit zegt LCR-voorzitter Amma Asante in Sprank, het blad van Divosa. Deze maand een uitgebreid interview met haar. Over solidariteit, vertrouwen en de niet-inclusieve Nederlandse arbeidsmarkt. 

Lees verder

Brede schuldenaanpak mist duidelijke sturing en kans op nieuwe start

armoede-en-schulden-shutterstock_1448000657Wie schulden heeft, moet zicht kunnen hebben op een nieuwe start. Dat betekent dat er duidelijker afspraken moet komen over de snelheid waarmee mensen worden geholpen. 

De nieuwe wet beslagvrije voet moet snel worden ingevoerd. Er moet een plafond komen aan het bedrag van kosten en boetes bij mensen die betalingsverplichtingen niet na kunnen komen én een verbod op leenbijstand. 

De LCR vindt de groei van schulden een aantasting van het sociaal burgerschap en roept de Tweede Kamer op mensen die met schulden leven een kans te bieden op een nieuwe start. Dat vergt sturing en het nemen van duidelijke beslissingen. Het AO vindt plaats op donderdag 10 oktober.


Lees verder

Noortje van Lith: ‘Inclusietoeslag vergt geen grote ingreep’

Noortje-Amma-12-09-2019Mensen met een medische urenbeperking worden gediscrimineerd ten opzichte van mensen met een beperkte loonwaarde. Noortje van Lith kaartte het samen met de LCR aan in de petitie Verander de Participatiewet! die op 12 september is aangeboden aan de Tweede Kamer. 
Een goede oplossing? De inclusietoeslag! Die kan ervoor zorgen dat werknemers met een beperking die niet voltijds kunnen werken niet worden benadeeld. De bedoeling is ook dat mensen met een beperking zo niet worden gestraft door regels in de Participatiewet die het hen nu alleen maar moeilijker maken om financieel zelfstandig te zijn. 

Staatssecretaris van Ark meent dat de inclusietoeslag een te grote ingreep vergt. Dat spreekt Noortje tegen. Het is simpel om de inclusietoeslag mee te nemen in een al bestaand onderzoek. Ze heeft de Kamerleden hierop aangesproken en gevraagd haar te steunen.

• Brief van Noortje van Lith aan de Kamerleden over de invoering van de inclusietoeslag


Lees verder

BLOG Amma Asante: 'Het zoet komt niet voor iedereen'

wel-geen-geld-shutterstock_1446002318Op Prinsjesdag hebben we gehoord dat het kabinet voor het nieuwe werkjaar van plan is om de middeninkomens (tussen 20.000 en 60.000 euro per jaar) 2% meer koopkracht te bieden. Ik vind het hartstikke terecht dat het kabinet eindelijk maatregelen treft om zoveel mogelijk mensen te laten ervaren dat het goed gaat met de economie. Wat de beweegredenen ook mogen zijn, zoals onrust en onvrede indammen of vooruitkijken naar de volgende verkiezingen. De bezuinigingsmaatregelen in het sociaal domein, de verhoging van belasting op voeding, de stijging van kosten voor gas en licht, hebben veel Nederlanders de laatste jaren hard in de portemonnee getroffen. Voor uitkeringsgerechtigden en werknemers die minder dan 20.000 euro per jaar verdienen, had ik ook maatregelen van het kabinet verwacht...

Lees verder

Amma Asante, gasthoofdredacteur van 'Doen', ontvangt eerste exemplaar
Doen-amma-AsanteVol verhalen van jonge nieuwkomers op weg naar een opleiding of werk: dat is het magazine Doen. LCR-voorzitter Amma Asante was de gasthoofdredacteur van de vierde editie. Doen is een uitgave van K!X Works een programma van Movisie dat jonge nieuwkomers toerust en versterkt bij het vinden van werk of een opleiding. Asante ontving het eerste exemplaar uit handen van de K!X Works-projectleider Jama Chrifi. In deze editie staan naast portretten ook artikelen over ambitieuze vrouwen in een K!X Works vrouwengroep, de krachtige elementen van het programma en een interview met drie organisaties over de 'kracht van vrouwen'. 

Lees verder

Schuldhulpverlening kan succesvoller door rekening te houden met emoties

schulden-shutterstock_1051726571Zorg dat er eerder contact gemaakt wordt met mensen met schulden. Bied hen maatwerk en een aanpak die gericht is op de hulpvrager en zijn emoties. Als schuldhulpverlening meer effectief moet worden, dan is het noodzakelijk om met deze elementen rekening te houden. Nu doet maar 7% van de mensen in schulden een beroep op de schuldhulpverlening en bereikt slechts 50% een schuldenregeling.
Dit blijkt uit onderzoek van adviesbureau Purpose onder zeven gemeenten in opdracht van Schouders Eronder.Lees verder

Top 3 meest gelezen nieuwsberichten:

     
E-magazine
LCR-Congres 2019
Beschut aan de bak