Genomineerde 4 Cliënt in Beeld-prijs is...
Clientenraad_deVallei-1De Cliëntenraad De Vallei, regionale Cliëntenraad Werk en Inkomen Veenendaal, Rhenen en Renswoude heeft signalen opgevangen van cliënten dat de klachtenprocedure bij de gemeente drempels opwerpt. Het is daardoor voor de gemeente lastig om te leren van de klachten die binnenkomen. Ook mist de gemeente signalen. Deze cliëntenraad heeft hiervoor een ongevraagd advies opgesteld hoe de gemeente hier anders mee kan omgaan. 
Op het LCR-congres van 11 april 2019 in Utrecht kunt u mee bepalen wie de Publieksprijs krijgt. Wordt het de Cliëntenraad De Vallei van Veenendaal, Rhenen en Renswoude of een van de andere genomineerden? 
Meld u NU aan voor het LCR-congres om uw stem te kunnen uitbrengen!

Onderwerpen Kennismarkt NU bekend
Kennismarktshutterstock_1045135057Wat kan een bewindvoerder voor u betekenen? Komt er een Wsw 2.0 en hoe dan? Wat vindt u van de kwaliteit van de (arbeids-)dienstverlening? Hoe kan bejegening beter? En op welke manier kan technologie zorgen voor inclusie? Het is zo maar een greep uit de onderwerpen op de Kennismarkt op het LCR-congres van 11 april in Utrecht. Een belangrijk deel van de Kennistafels op de Kennismarkt is NU bekend. Bereid u vast voor zodat u straks  weet welke Kennistafel u wilt bezoeken. Maar... Meld u dan wel eerst aan

Genomineerde 3 Cliënt in Beeld-prijs is...
Adviesraad VWIDe werkgroep Werken en Participeren van de Adviesraad VWI in Apeldoorn is aan de slag gegaan met het onderwerp 'Beschut werk'. De leden van de werkgroep wilden vooral zicht krijgen op de Apeldoornse cliënten Beschut werk. Welke rechten en arbeidsvoorwaarden hebben zij eigenlijk? En hoe zit het met de landelijke rechten en arbeidsvoorwaarden Beschut werk? De werkgroep is aan de slag gegaan en heeft waardevolle informatie bovengehaald waardoor een eerste verkenning eigenlijk een lopend project is geworden. Op het LCR-congres van 11 april 2019 in Utrecht kunt u mee bepalen wie de Publieksprijs krijgt. Wordt het de werkgroep Werken en Participeren van de Adviesrad VWI of een van de andere genomineerden? 
Meld u NU aan voor het LCR-congres!

Genomineerde 2 Cliënt in Beeld-prijs is...
PartraadAmdamDe Amsterdamse Participatieraad is met de Cliënttelefoon de tweede genomineerde van de Cliënt in Beeld-prijs 2019. Via die weg worden al enkele jaren veel klantcontacten opgedaan. Het is, sinds 2017, zelfs een gratis 0800-nummer. Over het algemeen is de Cliënttelefoon een erg goed middel om het contact met de achterban te onderhouden. De gesprekken leveren veel signalen op die aan de gemeente worden doorgegeven. Door de Cliënttelefoon is de Participatieraad in staat de stem van de cliënten in zijn adviezen door te laten klinken, maar dat niet alleen. Via deze weg wordt ook aan individuele belangenbehartiging gedaan. Op het LCR-congres van 11 april 2019 in Utrecht kunt u ook bepalen wie de Publieksprijs krijgt. Wordt het de Amsterdamse Participatieraad of een van de andere genomineerden? Meld u NU aan voor het LCR-congres en beslis mee!

Genomineerde 1 Cliënt in Beeld-prijs is...
Wijstaanop'Wij staan op!' is de eerste genomineerde voor de Cliënt in Beeld-prijs 2019 die hier wordt voorgesteld. Jongvolwassenen met een beperking leiden deze stichting. De organisatie is actief in de politieke lobby voor het verbeteren van wet- en regelgeving zodat die ondersteunend is in plaats van beperkend. Door de unieke manier van optreden en de inzet van eigen ervaringen heeft de organisatie bijvoorbeeld de aandacht gevestigd op het schrappen van loondispensatie. De groep jongeren is vaak in de media te zien geweest en kon het eigen verhaal goed vertellen. Dat tezamen met hun enthousiasme en doorzettingsvermogen is aansprekend. Op het LCR-congres van 11 april in Utrecht kunt u mede bepalen wie de publieksprijs wint. Wordt het 'Wij staan op!' of een van de andere genomineerden die de komende dagen bekend worden gemaakt. 
Meld u aan voor het LCR-congres en beslis mee!

Top 3 meest gelezen nieuwsberichten:

     

Beschut aan de bak